Årsmöteshandlingar

Härmed kallas ni till årsmöte Långfredagen den 29 mars 2013 kl 16 i Foskros gamla skola. Här nedan kan du hämta alla årsmöteshandligar:

1. Kallelse
2. Verksamhetsberättelse & årsredovisning
3. Bilaga 1: Investerings- & underhållsplan samt plan för förnyelsefond
4. Revisionsberättelse
5. Debiteringslängd
6. Underlag för uträkning av medlemsavgifter
7. Motion 1
8. Styrelsens svar på motion 1
9. Motion 2
10. Styrelsens svar på motion 2
11. Motion 3
12. Styrelsens svar på motion 3
13. Motion 4
14. Styrelsens svar på motion 4
15. Motion 5
16. Styrelsens svar på motion 5
17. Motion 6
18. Styrelsens svar på motion 6
19. Motion 7
20. Styrelsens svar på motion 7
21. Motion 8
22. Styrelsens svar på motion 8
23. Proposition från Styrelsen