Betalning av samfällighetsavgiften

Hej, nu har faktureringen av samfällighetsavgiften påbörjats av vår redovisningsbyrå. Detta innebär att ni kommer att får en faktura via e-post eller vanligt brev inom kort.

Avsändaren i e-post meddelandet är Inga@lorab.org, kontot för inbetalningen som är angiven på fakturan är föreningens PG 89 79 95-7.

Om man vill betala utan faktura kan man göra det genom att betala in beloppet som är angivet i dokumentet Debiteringslängd 2017 till PG 89 79 95-7. Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning så är det enklare för oss och veta vilken fastighet som betalningen avser.

Betalningen skall oss tillhanda senast 2017-05-31.

Om ni inte har fått någon faktura innan 2017-05-01 så rapportera det till oss i styrelsen så vi kan undersöka orsaken till detta.

Med vänlig hälsning
Styrelsen