Frivillig städdag lördag 5/9

Hej, för att skapa ytterligare trivsel i fjällbyn och snygga upp lite i området så fortsätter vi med den frivilliga städdagen även i år.

Vi ses vid värmestugan/pulkabacken i fjällbyn kl. 09:00 den 2020-09-05 för de som har möjlighet att vara med.

Styrelsen