Gallring

Mellanskog planerar att starta gallring i Februari då de hoppas att tjälen är så djup att de inte skadar vägarna och marken. Virket kommer de att ta hand om relativt snabbt, men däremot det som ska gå till flis kommer att ligga kvar till sommaren för att få ett bättre pris. Vi har anvisat platser där de kan lägga ”riset”. På dessa platser går det också att lägga ev trädavfall från den egna tomten.
De anvisade platserna är: Smoletparkeringen, Vändplan vid tomt 104, Vändplan vid tre björnars väg, Framför reservorarbyggnaden och mitt emot tomt 12 på den gamla förrådsbodens plats.