Kallelse till årsmöte Fritidsföreningen lördag 5/9

Plats: Värmestugan vid pulkabacken
Sedvanliga årsmötespunkter
Beslut om att lägga ner föreningen ( preparering av vår skidspår kommer att utföras på frivillighet av ett antal stugägare på samma sätt som den gångna vintern )
Ekonomiska resultatet förs över till samfälligheten.

Väl Mött!
Styrelsen Fritidsföreningen Lasse och Sven-Åke