Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Foskros Fjällby samfällighetsförening kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 mars 2016, kl. 16:00 i Foskros fd skola

Kallelse Årsstämma 2016
Balansrapport 2016
Årsredovisning 2016
Resultatrapport redovisning 2016
Revisionsberättelsen 2016
Verksamhetsberättelse 2016
IU-plan & förnyelsefond 2016
Debiteringslängd 2016
Proposition rev stadgar 2016
Bilaga1 foskros stadgar 2016
Proposition infart Fjällbyn 2016