Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Foskros Fjällby samfällighetsförening kallas härmed till årsstämma Långfredagen den 14 april kl. 16:00 i Foskros fd skola

Kallelse Årsstämma 2017
Balansrapport
Debiteringslängd 2017
Investering Underhålls plan 2017
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse & ÅR 2017 MR
Årsredovisning

FFS proposition Fiberförening
FFS proposition förbättrad vattenanläggning
Förslag till förbättrad vattenanläggning foskros Fjällby1

MOTION 1
Svar på motion 1-17

Väl mött!
Styrelsen