Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Foskros Fjällby samfällighetsförening kallas härmed till årsstämma Långfredagen den 19 april kl. 16:00 i Foskros fd skola
Kallelse-Årsstämma-2019-FFS
FFS Årsredovisning
FFS Resultat-Balansrapport
Revisionsberättelse
Investerings- underhållsplan 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Debiteringslängd 2019

Motion 1
Motion 2
Motion 3
Motion 4
Svar Motion 1
Svar Motion 2
Svar Motion 3
Svar Motion 4

Väl mött!
Styrelsen