Ny styrelse

Årsmötet hölls sedvanligt på långfredagen. Röstlängden fastställdes till 35 medlemmar. Den största nyheten var att vi fick en ny ordförande. Vi tackar Sven-Arne Gudmundsson för de 22 år han suttit som ordförande i föreningen. Sven-Arne återfinns numera som suppleant. Vi fick även en ny kassör, Tommy Henningsson.

Detta är den nya styrelsesammansättningen:

  • Ordförande: Mats Rehnström 0707-932 959
  • Vice ordförande: Per-Erik Fredriksson 0722-502 628
  • Sekreterare: Eva Rhodin 0705-166 562
  • Kassör: Thommy Henningsson 0705-951 548
  • Ledamot: Harry Goldman 0706-610 454

Lämna ett svar