Pågående styrelsearbete

· Vattenförsörjningen – enligt beslut på årsmötet har vi utrett vattentillflödet och vattenåtgången för att få klarhet i om vi behöver ytterligare ett borrhål. Vattengruppen kommer att ha möte inom kort för att sammanställa den information som inhämtats och sammanställa ett underlag till styrelsen.
· Vägar – vid avverkning av skogen i anslutning till fjällbyn användes föreningens vägar för timmertransporter av Fiskarheden. Efter besiktning av vägarna menar den av styrelsen anlitade besiktningsmannen att timmertransporterna skadat vägarna. Styrelsen arbetar för att få ersättning eller återställande av de uppkomna skadorna. Krav har ställts till Fiskarheden som genomförde avverkningen.

· Ny kontoplan – styrelsen har arbetat fram och fattat beslut om ny kontoplan. Anledningen är främst att öka tydligheten av uppdelningen mellan föreningens olika verksamheter. I samband med detta diskuterades även hanteringen av förnyelsefonden. I arbetet rådfrågades en bokföringsexpert.

· Teckning av nytt snöröjningsavtal – upphandling av nytt snöröjningsavtal har genomförts. Två anbud inkom och det mest fördelaktiga anbudet antogs. Entreprenör är Roland Svensson.

· Styrelsen har tillsammans med revisorerna arbetat fram ett policydokument för att öka tydligheten gällande vilka arbetsuppgifter som ingår i styrelsearbetet och vilket typ av arbetsuppgifter som utförs utanför styrelseuppdraget. Syfte är att öka transparensen och tydligheten gentemot föreningens medlemmar. (se bifogat protokoll 121005).

· Tid har lagts ned för att hantera de stämningar som inlämnats till Mora och Nacka tingsrätt av föreningsmedlem Hans Ljungren. Enkelt sammanfattat har stämningarna avsett bl.a nedtagande av träd på Ljungrens tom, årsmötesbeslut samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Under sommaren meddelade vår kassör Gunnar Andersson att han inte ställer upp för omval till styrelsen. Samtliga i styrelsen beklagar detta men respekterar hans beslut. Jag hoppas att det finns någon som är villig att ta över efter Gunnar och bidra till styrelsearbetet i föreningen. Känner du dig manad så hör av dig till valberedningen.

Jag och Michael Karlsson har tagit in offert för att utveckla föreningens hemsida. Är du duktig på hemsidor eller har någon i familjen som är det så hör gärna av dig till mig. Dessutom har föreningen behov av att göra en del ritningar på vattensystem och vägar i digital form. Är du duktig på CAD får du också gärna höra av dig.

Vill också påminna om föreningens årsmöte som hålls på långfredagen, den 29 mars.