Problem med vattenförsörjningen 161231

Tyvärr är det problem med vattenförsörjningen i byn då vi är många som samsas om vattnet.
Magnus från styrelsen är på plats men kan inte göra så mycket åt problemet.

Men vi kan tillsammans bidra genom att tänka på vattenförbrukningen!