Störningar i vattendistributionen v24-26

Det kan eventuellt förekomma störningar i vattendistributionen från v 24 till och med v 26 pga. förbättringar och underhåll i vattenanläggningen. Troligtvis innebär störningarna enbart på mindre avbrott på dagtid.