Styrelsemöte har hållits den 5/12

Styrelsemöte har hållits den 5/12. Vid mötet fick styrelsen information från arbetsgruppen för gallring att ett möte med ett skogsbolag var inplanerat. Ett förslag till beslut skall presenteras för styrelsen i nyårshelgen.