Tätat läckor på föreningens vattenledningar

Under hösten har vi genomfört en rad åtgärder för att söka efter och täta de läckor som funnits på föreningens vattenledningar. Vi har nu lyckats täta ett flertal av dem, vilket kommer att minska vattenförbrukningen. I samband med lagningen av läckorna har det kommit in luft i ledningarna. Det kan medföra att det låter konstigt när ni tappar vatten, vilket är helt naturligt även om det kan upplevas obehagligt.