Foskros Fjällby behöver ett preparerat Skidspår!

Detta är vår uppfattning från oss i Foskros Fritidsförenings styrelse.

Argumenten för detta är många, dels för oss stugägare och våra gäster som kan få en skön skidtur i ett bra skidspår i anslutning till stugbyn. Attraktionsvärdet för stugområdet ökar och är en fördel vid en eventuell försäljning av stugan.

Under en följd av år har antalet stugägare som betalt in avgiften för prepareringen minskat, trots den låga avgiften på 100 kronor.

Kostnaden för prepareringen har ökat en hel del , och är beroende på hur mycket snö det kommer.

Vid vårt senaste årsmöte beslutades om en årsavgift på 300 kronor, eftersom fritidföreningens ekonomi är ansträngd.

För att stugbyn även i fortsättningen ska kunna behålla ett preparerat skidspår, är vi beroende av att så många som möjligt av oss stugägare är med och bekostar prepareringen.

Vi i styrelsen är därför tacksamma för alla bidrag !

Årsavgiften på 300 kronor betalas in på postgiro 54 28 25 – 5 , så snart som möjligt, dock senast den 31 maj. Ange stugnummer.

Är du intresserad av senaste årsmötetsprotokollet, maila till lassegittaneng@telia.com

Med skidhälsningar
Lasse och Sven-Åke

Lämna ett svar