Foskros fritidsförening 2015

På föreningens årsmöte beslutades om årsavgiften för 2015.

Avgiften beslutades till 300 kronor, att betalas senast den 31 maj.

Postgiro 542825-5

Ange stugnummer i samband med inbetalningen.

För att vi även fortsättningsvis ska kunna hålla ett väl preparerat skidspår är vi helt beroende av att ni stugägare erlägger årsavgiften.

Ladda ner protokollet här: Fritidsförening protokoll årsmöte 2015

Lämna ett svar