Foskros Fritidsförening Årsavgift 2018

Fritidsförenings uppgift är att underhålla och preparera skidspåret i anslutning till stugbyn.

På vårt senaste årsmöte fastställdes årsavgiften för 2018 till 300 kronor.
Protokollet från årsmötet finns utlagt på Samfällighetens hemsida, under rubriken ”Fritidsföreningen” .

Kvaliten på prepareringen av skidspåret är beroende på antalet, frivilliga, medlemmar i vår föreningen.

Årsavgiften , 300 kr, betalas in på vårt postgirokonto 542825-5, senast 31 maj.
Ange stugnummer.

Tack för Ert bidrag !

För Styrelsen // Lasse och Sven-Åke