Foskros fritidsförening

Vi vill påminna om årsavgiften till fritidsföreningen (skidspåret).Är du intresserad av spåret (skid/promenad/löpning) så är det hög tid att bidraga med den lilla (men viktiga) 100-lappen. Vi saknar många bidrag jämfört med föregående år! Avverkningen har inte påverkat spåret negativt, så dessa farhågor besannades dess bättre ej!

Foskros fritidsförening plusgiro 542825-5 Ange stugans nummer vid betalning.