Fritidsföreningen läggs ner

På årsmötet den 5 september beslutades att lägga ner Fritidsföreningen.
Preparering av vårt skidspår kommer fortsättningsvis att skötas på frivillig väg av ett antal stugägare.
Det har sedan 2019-års vinter utförts på detta sätt, och fungerat väldigt bra.

Tack på förhand ! // Lasse

Årmötesprotokoll 2020