Fritidsföreningen vilande under 2019

På vårt senaste årsmöte beslutades att föreningen ska vara vilande under året.
Preparering av vårt skidspår kommer att utföras av ett antal stugägare frivilligt kommande vinter.
Detta innebär att vi inte har någon årsavgift för spårpreparering.