SKIDVÄNNER

Det preparerade skidspåret sköts av Foskros Fritidsförening med hjälp av bidrag från enskilda stugägare i Foskros Fjällby.

Kvalitén på prepareringen är beroende av, dels god snötillgång och antal bidragsgivare – medlemmar.
Vi behöver flera medlemmar, så att vi kan bibehålla och förbättra kvalitén på prepareringen av spåret.

Det är Roland Svensson i Foskros som hjälper oss med prepareringen, tel : 0253 – 270 00

Bli medlem i föreningen !

Ring för mer information
Lasse Engström ( stuga 31 ) 0733 – 66 56 21
eller
Sven-Åke Kraft ( stuga 28 ) 08 – 552 408 03

Ha en skön tur i spåret!