Frivillig städdag lördag 4/9

Frivillig städdag lördag 4 september kl. 10.00
För att skapa ytterligare trivsel i fjällbyn och snygga upp lite i området så fortsätter vi med den frivilliga städdagen även i år. Vi ses vid värmestugan/pulkabacken i fjällbyn för de som har möjlighet att vara med.

Väl Mött!
Styrelsen