STÖRNINGAR I VATTENDISTRIBUTIONEN UNDER AUGUSTI 2022

Styrelsen informerar om att det kommer vara störningar dagtid  i vattenförsörjning under Augusti månad.  Vi måste byta ett antal läckande ventiler och dra fram vatten till 2 tomter. Fastigheter som vi vet kommer att få nya ventiler är 53, 105, 77, 74, 93.

På förekommen anledning så är det inte tillåtet för obehöriga att gå in i pumphusen och ändra kranar. Endast Styrelsen och våra partners har tillträde till pumphus och tillhörande ventiler. Önskar en fin Foskrossommar och överseende med nödvändiga arbeten

Mvh Styrelsen.