Information vatten och tack

Styrelsen tackar alla som var med på städdagen, vi bytte vägbelysning till LED, lade in ved i värmestugan, röjde massa ris i området som eldades och lade nytt golv i pumphuset.

Vidare är grävarbeten klar för denna gång och ett antal trasiga gamla ventiler har bytts, läckor har lagats och vatten har dragits till två tomter, hoppas inte alla arbeten vållade alltför stora problem då dessa var absolut nödvändiga.