Foskros Fjällbys Samfällighetsförening, Välkomstbrev

Hej och välkommen till vår samfällighetsförening!

Vi hoppas du kommer att trivas och vill börja med att ge dig lite allmän information om området och vår förening. Här kommer vi att berätta lite kort om föreningen och du hittar mer information på vår webbplats www.foskrossamfallighet.se.

Allmänt

Foskros Fjällbys Samfällighetsförening förser 105 naturskönt belägna fjällstugor med vatten och vägar. Här är det nära till Långfjället’s naturreservat med utmärkta skidspår och vandringsleder. Skoterled runt stugknuten och perfekta fiskevatten i Hällsjön och Storån som ligger på gångavstånd från området.

Avfall

Hushållssopor lämnas i de två containrar som finns på högersida ca 500 metrar från infarten till stugbyn på vägen emot Idre.

Samfällighetsavgift

Som medlem betalar du en avgift för att täcka gemensamma kostnader och slitage i samfälligheten.Hur stor den avgiften ska vara bestämmer vi tillsammans på årsstämman. Vi fastställer ett årsbelopp och beloppet ska betalas den sista maj varje år. Föreningen skickar ut fakturor via mejl inför varje betalningstillfälle men även om du av någon anledning inte fått fakturan är det ditt ansvar att komma ihåg att betala in den enligt de datum som årsstämman bestämde.

Styrelsen

På årsstämman, som vi brukar ha på långfredagen varje år, väljer medlemmarna en styrelse för föreningen. Väldigt kortfattat kan man uttrycka styrelsens uppdrag som att sköta förvaltningen av samfälligheten och se till att den drivs och utvecklas utifrån medlemmarnas behov, krav och önskemål. Vi är en ganska stor förening och det är ett viktigt uppdrag att sitta med i styrelsen men också väldigt givande. Vi vill att så många som möjligt engagerar sig, så om valberedningen hör av sig till dig så hoppas vi att du vill vara med och bidra.

Vi i styrelsen använder i princip tre kanaler för att informera er medlemmar, e-post, vår hemsida och Facebook sida. Om du vill ha information via e-post så det är bra att du hör av dig till oss med din mejladress. På vår webbplats hittar du i mer information om det mesta som rör föreningen du hittar även namn och kontaktuppgifter till alla styrelsemedlemmar. Har du en fråga så får du gärna mejla den. Är det inte akut kommer vi prata om den på nästa styrelsemöte, vi har ungefär ett möte varannan månad, men om det brådskar får du naturligtvis svar fortare än så. Återigen, varmt välkommen och om du har frågor får du gärna höra av dig till oss i styrelsen.

Hälsningar

Styrelsen, Foskros Fjällbys Samfällighetsförening

Länk till välkomsbrev