Vattenförsörjning

Idag har föreningen tre djupborrade vattenhål. Varje borrhål beräknas ge ca 1500 l/timme. Genom kontinuerlig övervakning av vattentillgången och den omfattande läcksökning/lagning av läckor som skett de senaste åren är bedömningen att dessa borrhål för tillfället kan försörja fjällbyn med vatten under normalförbrukning.

Vid högbelastning framför allt vid nyår och påsk så kan störningar förekomma med att trycket i ledningar försvinner för tomter runt vattentornet. När det inträffar så är ytvattenkällan är fortfarande primärt backup.

Vår vattenförsörjningen klarar inte av att fylla badtunnor eller pooler då tar vattnet i borrhålen slut.

Vi kan tillsammans hjälpas åt att tänka på vattenförbrukningen i samfälligheten så att inte störningar uppstår.