Problem med vattenförsörjningen 161231

Tyvärr är det problem med vattenförsörjningen i byn då vi är många som samsas om vattnet. Magnus från styrelsen är på plats men kan inte göra så mycket åt problemet. Men vi kan tillsammans bidra genom att tänka på vattenförbrukningen!

Skapad av Stefan Wallin, 31 december, 2016

Protokoll styrelsemöte 161018

FFS Styrelsemöte 2016-10-18

Skapad av Stefan Wallin, 14 november, 2016

Resultat vattenprover 160919

Resultat av vattenprover gjorda 2016-09-19 Vattenprov Lillkallan Vattenprov Stuga 68

Skapad av Stefan Wallin, 18 oktober, 2016

Protokoll styrelsemöte 160821

FFS Styrelsemöte 2016-08-21

Skapad av Stefan Wallin, 18 oktober, 2016

Frivillig städdag 20/8

Frivillig städdag i Foskros Fjällby lördag 20/8 9-12, samling vid Vattentornet. Hej för att snygga upp lite i området och skapa ytterliggare trivsel i Fjällbyn så provar vi i år med en frivillig städ dag, Vi ses vid vattentornet kl 09.00 den 20/8 för de som har möjlighet. Har du möjlighet att närvara skicka gärna […]

Skapad av Stefan Wallin, 13 juni, 2016

Protokoll styrelsemöte 160523

FFS Styrelsemöte 2016-05-23

Skapad av Stefan Wallin, 13 juni, 2016

Uppdaterad Verksamhetsberättelse 2016

Uppdaterad Verksamhetsberättelse pga fel i ‘3900 Medlemsavgifter’ i budgeten för 2016 som påpekades vid årsmötet.

Skapad av Stefan Wallin, 17 maj, 2016

Årsavgift till Foskros Fritidsförening

Det preparerade skidspåret sköts av Foskros Fritidsförening med hjälp av bidrag från enskilda stugägare i Foskros Fjällby. Kvalitén på prepareringen är beroende av, dels god snötillgång och antal bidragsgivare–medlemmar. Vi behöver flera medlemmar, så att vi kan bibehålla och förbättra kvalitén på prepareringen av spåret. Argumenten för detta är många, dels för oss stugägare och […]

Skapad av Stefan Wallin, 26 april, 2016

SKIDVÄNNER

Det preparerade skidspåret sköts av Foskros Fritidsförening med hjälp av bidrag från enskilda stugägare i Foskros Fjällby. Kvalitén på prepareringen är beroende av, dels god snötillgång och antal bidragsgivare – medlemmar. Vi behöver flera medlemmar, så att vi kan bibehålla och förbättra kvalitén på prepareringen av spåret. Det är Roland Svensson i Foskros som hjälper […]

Skapad av Stefan Wallin, 26 april, 2016

Protokoll för konstituerande möte 160325

FFS Konstituerande möte 2016-03-25

Skapad av Stefan Wallin, 19 april, 2016

Betalning av samfällighetsavgiften

Hej, nu har faktureringen av samfällighetsavgiften påbörjats av vår redovisningsbyrå. Detta innebär att ni kommer att får en faktura via e-post eller vanligt brev inom kort. Avsändaren i e-post meddelandet är ”Lyckornas Redovisningskonsult ”, kontot för inbetalningen som är angiven på fakturan är föreningens PG 89 79 95-7. Om man vill betala utan faktura kan […]

Skapad av Stefan Wallin, 14 april, 2016

Protokoll Foskros Fritid årsmöte 20160325

Foskros Fritid Årsmötesprotokoll 2016

Skapad av Stefan Wallin, 9 april, 2016

Protokoll årsmöte 20160325

FFS Årsmöte 2016 Uppdaterad Verksamhetsberättelse pga fel i ‘3900 Medlemsavgifter’ i budgeten för 2016 som påpekades vid årsmötet.

Skapad av Stefan Wallin, 8 april, 2016

Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Foskros Fjällby samfällighetsförening kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 mars 2016, kl. 16:00 i Foskros fd skola

Skapad av Stefan Wallin, 7 mars, 2016

Kallelse till årsmöte för fritidsföreningen

Årsmötet 2016 äger i vanlig ordning rum i Foskros skola på långfredagen 25 mars efter årsmötet med Foskros Fjällbys Samfällighetsförening. Kallelse, föredragningslistan och verksamhetsberättelse 2016

Skapad av Stefan Wallin, 7 mars, 2016

Ny information’s sida angående vattenförsörjningen

Ny sida angående vattenförsörjningen i fjällbyn http://www.foskrossamfallighet.se/vattenforsorjning/

Skapad av Stefan Wallin, 7 mars, 2016

Problem med vattenförsörjningen 160305

Det har under morgonen den 5/3 varit lite problem med vattenförsörjningen i byn. Det är nu åtgärdat men vi kan hjälpas åt att tänka på vattenförbrukningen!

Skapad av Stefan Wallin, 5 mars, 2016

Protokoll styrelsemöte 160202

FFS Styrelsemöte 2016-02-02

Skapad av Stefan Wallin, 10 februari, 2016

Protokoll styrelsemöte 151230

FFS Styrelsemöte 2015-12-30

Skapad av Stefan Wallin, 14 januari, 2016

Protokoll styrelsemöte 151013

FFS Styrelsemöte 2015-10-13

Skapad av Stefan Wallin, 21 oktober, 2015

Uppdatering av medlemsregister

Vi går nu igenom vårt medlemsregister för samfälligheten eftersom det har visat sig ha brister. Vi ber dig att skicka kontaktuppgifter så som namn, adress, telefon, e-post samt stugnummer till foskrosfjallby@foskrossamfallighet.se

Skapad av Stefan Wallin, 29 september, 2015

Protokoll styrelsemöte 150822

FFS Styrelsemöte 2015-08-22

Skapad av Stefan Wallin, 29 september, 2015

Skoteråkning i fjällbyn

Ny sida angående skoteråkning i fjällbyn http://www.foskrossamfallighet.se/ordningsregler-for-skoterakning-i-fjallbyn/

Skapad av Stefan Wallin, 1 september, 2015

Protokoll styrelsemöte 150629

FFS Styrelsemöte 2015-06-29

Skapad av Stefan Wallin, 16 augusti, 2015

Störningar i vattendistributionen v24-26

Det kan eventuellt förekomma störningar i vattendistributionen från v 24 till och med v 26 pga. förbättringar och underhåll i vattenanläggningen. Troligtvis innebär störningarna enbart på mindre avbrott på dagtid.

Skapad av Stefan Wallin, 10 juni, 2015

Protokoll styrelsemöte 150521

FFS Styrelsemöte 2015-05-21

Skapad av Stefan Wallin, 9 maj, 2015

Betala medlemsavgiften

Medlemsavgiften skall betalas till PG 897995-7 senast den 2015-05-31 enligt den debiteringslängden som årsmötet beslutade. Se bifogade bilagor för mera information. Debiteringslängd 2015, alt A FFS årsmöte 2015

Skapad av Stefan Wallin, 3 maj, 2015

Protokoll konstituerande möte 150403

FFS Konstituerande möte 2015-04-03

Skapad av Stefan Wallin, 18 april, 2015

Protokoll årsmöte 20150403

FFS årsmöte 2015

Skapad av Stefan Wallin, 16 april, 2015

Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Foskros Fjällby samfällighetsförening kallas härmed till årsstämma
fredagen den 3 april 2014, kl 16:00 i Foskros fd skola

Skapad av Stefan Wallin, 24 mars, 2015

Kallelse till årsmöte för fritidsföreningen

Årsmötet 2015 äger i vanlig ordning rum i Foskros skola på långfredagen 2014-04-03 efter årsmötet med Foskros Fjällbys Samfällighetsförening.

Skapad av Stefan Wallin, 24 mars, 2015

Protokoll styrelsemöte 150220

FFS Styrelsemöte 2015-02-20

Skapad av Stefan Wallin, 9 februari, 2015

Vi söker nya medlemmar till styrelsen!

Flera styrelseledamöter har aviserat sin avgång inför kommande årsmöte. Är du intresserad av att vara med och hjälpa till? Styrelsen sammanträder ett par gånger om året i Foskros och ytterligare några gånger via telefon. Styrelsens uppdrag är att ta hand om föreningens vägar och vatten. Ersättning för nedlagt arbete utgår. Kontakta valberedningen på e-post: nil.l@spray.se […]

Skapad av Stefan Wallin, 31 januari, 2015

Protokoll styrelsemöte 141022

Protokoll styrelsemöte 14-10-22

Skapad av Stefan Wallin, 19 december, 2014

Protokoll styrelsemöte 140823

Protokoll styrelsemöte 14-08-23

Skapad av Stefan Wallin, 19 december, 2014

Protokoll styrelsemöte 140522

Protokoll styrelsemöte 14-05-22

Skapad av Stefan Wallin, 19 december, 2014

Protokoll Konstituerande styrelsemöte 140318

Protokoll Konstituerande Styrelsemöte 14-03-18

Skapad av Stefan Wallin, 19 december, 2014

Protokoll styrelsemöte 140314

Protokoll styrelsemöte 14-03-14

Skapad av Stefan Wallin, 19 december, 2014

Protokoll från årsmötet

Nu finns protokollet från årsmötet 2014 för nedladdning.

Skapad av Stefan Wallin, 30 april, 2014

Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Foskros Fjällby samfällighetsförening kallas härmed till årsstämma fredagen
den 18 april 2014, kl 16:00 i Foskros fd skola.

Skapad av Stefan Wallin, 11 april, 2014

Kallelse till årsmöte för fritidsföreningen

Årsmötet 2014 äger i vanlig ordning rum i Foskros skola på långfredagen 2014-04-18 efter årsmötet med Foskros Fjällbys Samfällighetsförening.

Skapad av Stefan Wallin, 11 april, 2014

Informationsmöte, Foskros Fiber

Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl vägar som ledningsnät och kommunikationsmaster för telefon, tv och internet. Nätägaren Telia har påbörjat sin nedmontering av olönsamma kopparledningar. Detta är ett resultat av den pågående teknikutvecklingen i världen. Ett modernt nät och moderna bredbandslösningar vet vi att telefonen fungerar och att vi […]

Skapad av Stefan Wallin, 11 april, 2014

Kort information från styrelsen, oktober 2013

Under våren och sommaren har styrelsen jobbat för att verkställa vår verksamhetsplan. Många av Er som varit uppe i stugorna i sommar har säkert noterat att det har grävts och utförts arbeten både här och där. Mycket av arbetet har fokuserats på att åtgärda och förbättra tillgången och kvalitén på vårt vatten. Då senaste vintern […]

Skapad av Stefan Wallin, 27 oktober, 2013

Protokoll styrelsemöte 131002

FFS styrelsmöte 131002

Skapad av Stefan Wallin, 27 oktober, 2013

Protokoll Styrelsmöte 130817

FFF styrelsemöte130817

Skapad av Stefan Wallin, 27 oktober, 2013

Protokoll styrelsemöte 130524

FFS styrelsmöte 130524

Skapad av Stefan Wallin, 27 oktober, 2013

Styrelseprotokoll 2013-04-23

Här är protokollet från styrelsemötet 2013-04-23 Styrelesmöte 130423

Skapad av Stefan Wallin, 23 maj, 2013

Protokoll från årsmötet

Nu finns protokollet från årsmötet 2013-03-29 för nedladdning. Årsmöte 20130329

Skapad av Stefan Wallin, 30 april, 2013

Ny styrelse

Årsmötet hölls sedvanligt på långfredagen. Röstlängden fastställdes till 35 medlemmar. Den största nyheten var att vi fick en ny ordförande. Vi tackar Sven-Arne Gudmundsson för de 22 år han suttit som ordförande i föreningen. Sven-Arne återfinns numera som suppleant. Vi fick även en ny kassör, Tommy Henningsson. Detta är den nya styrelsesammansättningen: Ordförande: Mats Rehnström […]

Skapad av Stefan Wallin, 6 april, 2013

Årsmöteshandlingar

Härmed kallas ni till årsmöte Långfredagen den 29 mars 2013 kl 16 i Foskros gamla skola. Här nedan kan du hämta alla årsmöteshandligar: 1. Kallelse 2. Verksamhetsberättelse & årsredovisning 3. Bilaga 1: Investerings- & underhållsplan samt plan för förnyelsefond 4. Revisionsberättelse 5. Debiteringslängd 6. Underlag för uträkning av medlemsavgifter 7. Motion 1 8. Styrelsens svar […]

Skapad av Stefan Wallin, 19 mars, 2013

De senaste protokollen

Här är protokollen från de senaste styrelsemötena. Styrelsemöte 2012-08-18 Styrelsemöte 2012-10-05 Styrelsemöte 2012-12-07 Styrelsemöte 2013-01-18

Skapad av Stefan Wallin, 2 februari, 2013

Pågående styrelsearbete

· Vattenförsörjningen – enligt beslut på årsmötet har vi utrett vattentillflödet och vattenåtgången för att få klarhet i om vi behöver ytterligare ett borrhål. Vattengruppen kommer att ha möte inom kort för att sammanställa den information som inhämtats och sammanställa ett underlag till styrelsen. · Vägar – vid avverkning av skogen i anslutning till fjällbyn […]

Skapad av Stefan Wallin, 28 januari, 2013

De senaste protokollen

Här är protokollen från de senaste styrelsemötena. Styrelsemöte den 6 april 2012 Styrelsemöte den 7 april 2012 Styrelsemöte den 8 juni 2012

Skapad av Stefan Wallin, 9 oktober, 2012

Årsmöte 2012-04-06

Protokoll från årsmötet 6/4 2012 kan laddas ned genom att klicka på länken nedan. Årsmöte den 6 april 2012

Skapad av Stefan Wallin, 25 maj, 2012

Styrelsemöten 9/12 2011 samt 1/1 2012

Protokoll från styrelsemöten 9/12 2011 samt 1/1 2012 kan laddas hem genom att klicka på länkarna nedan. Styrelsemöte den 9 december 2011 Styrelsemöte den 1 januari 2012

Skapad av Stefan Wallin, 25 april, 2012

Ingen gallring i vår

Som vi meddelat tidigare har styrelsen arbetat för att en varsam gallring i fjällbyn skulle ske under vintern 2011/2012. Tyvärr måste vi meddela att gallringen inte kommer att ske denna vintern. Orsaken är att Mellanskog, som vi slutit avtal med, under hösten behövde använda de maskiner som de tänkt använda till vår skonsamma gallring norrut […]

Skapad av Stefan Wallin, 22 mars, 2012

Styrelsemöten den 23/9 samt 11/11

Protokoll från styrelsemöten den 23/9 samt 11/11 2011 kan laddas hem genom att klicka på länkarna nedan. Styrelsemöte den 23 september 2011 Styrelsemöte den 11 november 2011

Skapad av Stefan Wallin, 31 december, 2011

Nyårsträff

Året har gått fort och nu är det dags att ses igen, om man har lust och möjlighet. Vi träffas den 30 dec 2011 kl 15- c:a 17 på parkeringen vid Smoletvägen där skidspåren börjar. Var och en tar med sig korv, bröd och något att dricka. Du som har grill och ved/grillkol tar med […]

Skapad av Stefan Wallin, 15 december, 2011

Gallring

Mellanskog planerar att starta gallring i Februari då de hoppas att tjälen är så djup att de inte skadar vägarna och marken. Virket kommer de att ta hand om relativt snabbt, men däremot det som ska gå till flis kommer att ligga kvar till sommaren för att få ett bättre pris. Vi har anvisat platser […]

Skapad av Stefan Wallin, 14 december, 2011

Tätat läckor på föreningens vattenledningar

Under hösten har vi genomfört en rad åtgärder för att söka efter och täta de läckor som funnits på föreningens vattenledningar. Vi har nu lyckats täta ett flertal av dem, vilket kommer att minska vattenförbrukningen. I samband med lagningen av läckorna har det kommit in luft i ledningarna. Det kan medföra att det låter konstigt […]

Skapad av Stefan Wallin, 25 oktober, 2011

Styrelsemöte 2011-08-13

Protokoll från styrelsemötet den 13/8 2011 kan laddas hem genom att klicka på länken nedan. Styrelsemöte den 13 augusti 2011

Skapad av Stefan Wallin, 25 augusti, 2011

Domslut Nacka Tingsrätt 2011-05-30

Nu har det kommit ett domslut från Nacka Tingsrätt avseende Överklagande av föreningsstämmobeslut. Föreningen friades helt. Domslut Nacka Tingsrätt

Skapad av Stefan Wallin, 1 juni, 2011

Konstituerande styrelsemöte 2011-04-22

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 22/4. Styrelsemöte den 22 April 2011

Skapad av Stefan Wallin, 25 april, 2011

Årsmöte 2011-04-22

Protokoll från årsmötet 22/4 2011. Ladda ner genom att klicka på länken nedan. Årsmötet 2011  

Skapad av Stefan Wallin, 24 april, 2011

Styrelsemöte 2011-03-28

Protokoll från styrelsemötet den 28/3 2011 kan laddas hem genom att klicka på länken nedan. Styrelsemöte den 28 mars 2011

Skapad av Stefan Wallin, 28 mars, 2011

Vattenprov taget den 24/1

Vattenprov taget den 24/1 visar att vattnet är tjänligt i mikrobiologiskt avseende och tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende, för att pH är lågt. Koliforma bakterier 22 (gränsvärde 50) E. coli ej påvisbart (gränsvärde 1) pH 6,2 (gränsvärde 6,5) Halterna av mineraler är mycket låga eller ej påvisbara.

Skapad av Stefan Wallin, 31 januari, 2011

Styrelseprotokoll 2010-11-06

Styrelseprotokoll för 2010-11-06 kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Styrelsemöte den 6 november 2010

Skapad av Stefan Wallin, 15 december, 2010

Vattnet avstängt den 16/12

På grund av arbeten i pumphuset kommer vattnet att vara avstängt den 16/12.

Skapad av Stefan Wallin, 5 december, 2010

Styrelsemöte har hållits den 5/12

Styrelsemöte har hållits den 5/12. Vid mötet fick styrelsen information från arbetsgruppen för gallring att ett möte med ett skogsbolag var inplanerat. Ett förslag till beslut skall presenteras för styrelsen i nyårshelgen.

Skapad av Stefan Wallin, 5 december, 2010

NYÅRS-TRÄFF I Foskros Fjällby

Hej igen! Har fått ett positivt gensvar på nyårs-träffen den 30 dec kl 15. Vi ses därför på parkeringen där skidspåren börjar, ovanför telefon-kiosken. Alla är givetvis välkomna, även de som i dagsläget ej haft möjlighet att höra av sig. GOD JUL Margareta CH stuga 35

Skapad av Stefan Wallin, 1 december, 2010

Protokoll från extra föreningsmötet den 6/11

Protokoll från extra föreningsmötet den 6/11 kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Styrelsemöte den 6 november 2010

Skapad av Stefan Wallin, 25 november, 2010

Nyårs-träff i fjällbyn

En inbjudan till en Nyårs-träff i fjällbyn kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Nyårsträff 2010

Skapad av Stefan Wallin, 18 november, 2010

Sammanfattning av vattenanalyser

En sammanfattning av de vattenanalyser som gjorts under perioden 1997-2010 kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Vattenkvalitet 1997 – 2010

Skapad av Stefan Wallin, 15 november, 2010

Styrelseprotokoll för 2010-09-13

Styrelseprotokoll för 2010-09-13 kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Styrelsemöte den 13 september 2010

Skapad av Stefan Wallin, 10 november, 2010

Ny version av rapporten angående vattenanläggningen

Ny version av rapporten från konsultbyrån angående vattenanläggningen kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Rapport ang. vattenförsörjningen

Skapad av Stefan Wallin, 5 november, 2010

Rapport angående vattenanläggningen

Rapport från konsultbyrån angående vattenanläggningen kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Rapport ang. vattenförsörjningen

Skapad av Stefan Wallin, 1 november, 2010

Meddelande från Mellanskog angående gallringen

Meddelande från Mellanskog angående gallringen. ”Det börjar röjas tors den 28 okt och beräknas ta en vecka. Gallring blir när det är snö som skyddar vägen, men helst ej för mycket snö, jag hör av mig längre fram när det är dags. Är det någon mer som skall ha ner några träd på tomten får […]

Skapad av Stefan Wallin, 1 oktober, 2010

Kallelse extra årsstämma

Kallelse till extra årsstämma kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Kallelse extra årsstämma 2010

Skapad av Stefan Wallin, 26 september, 2010

Färg på banden vid uppmärkning av träd felaktig

Observera att tidigare information om att banden vid uppmärkning av träd som skall kapas på den egna tomten skall vara lila var felaktig och har ändrats till orange.

Skapad av Stefan Wallin, 25 september, 2010

Styrelseprotokoll 2010-07-31

Styrelseprotokoll för 2010-07-31 kan laddas ner genom att klicka på länken nedan, observera att det under punkt 8 står lila band, det skall vara orange. Styrelsemöte den 31 juli 2010

Skapad av Stefan Wallin, 26 augusti, 2010

Styrelseprotokoll 2010-06-03

Styrelseprotokoll för 2010-06-03 kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Styrelsemöte den 3 juni 2010

Skapad av Stefan Wallin, 25 augusti, 2010

Internetuppkoppling i Foskros

För er som saknar uppkoppling när ni befinner er i Foskros kan vi berätta att Net 1´s mobila bredband fungerar i byn, för mer info se www.net1.se.

Skapad av Stefan Wallin, 8 augusti, 2010

Band för att markera träd

De band som behövs för att markera träd som man önskar fällda på tomtmark finns att hämta i telefonkiosken, OBS tag inte hela rullen utan klipp av den bit du behöver och lämna kvar rullen. För mer information om gallringen ladda hem dokumentet gallring nedan.

Skapad av Stefan Wallin, 7 augusti, 2010

Gallring

Information om gallringen av föreningens skog kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Gallring

Skapad av Stefan Wallin, 25 juni, 2010

Styrelseprotokoll 2010-05-05

Styrelseprotokoll för 2010-05-05 kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Styrelsemöte den 5 maj 2010

Skapad av Stefan Wallin, 5 maj, 2010

Styrelseprotokollen för 2010-04-02, 2010-04-04 och 2010-04-29

Styrelseprotokollen för 2010-04-02, 2010-04-04 och 2010-04-29 kan laddas ner genom att klicka på länkarna nedan Styrelsemöte den 2 april 2010 Styrelsemöte den 4 april 2010 Styrelsemöte den 29 april 2010

Skapad av Stefan Wallin, 29 april, 2010

Årsmötesprotokoll 2010

Årsmötesprotokollet för 2010 kan laddas ner genom att klicka på länken. Årsmötet 2010

Skapad av Stefan Wallin, 8 april, 2010

Koka dricksvatten som hämtas ur lillkällan

Vi vill påminna om att koka dricksvatten som hämtas ur lillkällan, Det som kommer ur kranen behöver inte kokas

Skapad av Stefan Wallin, 7 april, 2010

Problem med vattentillgången

På grund av låg grundvattennivå så är det problem med vattentillgången, spara så mycket ni kan. Om vi alla hjälps åt så kanske vi kan få vattnet att räcka till matlagning. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Skapad av Stefan Wallin, 29 mars, 2010

Styrelsemötet den 12/3

Vid styrelsemötet den 12/3 slutfördes kallelse och utskick inför årsmötet

Skapad av Stefan Wallin, 12 mars, 2010

Avtal med Mellanskog för gallring

Vid styrelsemötet den 5/2 beslutades att teckna avtal med Mellanskog för gallring på föreningens mark

Skapad av Stefan Wallin, 5 februari, 2010

Dricksvattnet är nu tjänligt igen

Dricksvattnet är nu enligt det senaste provet tjänligt igen

Skapad av Stefan Wallin, 2 december, 2009

Dricksvatten bör kokas

Allt dricksvatten bör kokas, då vattenprov visat på koliforma bakterier. Troligen beror bakteriehalten på att det regnat så mycket, förnyat vattenprov kommer att tas.

Skapad av Stefan Wallin, 1 november, 2009

Friggebodar/skotergarage inom 4 meters zon

Styrelsemöte har hållits den 1 augusti 2009 i Foskros, vid rundvandringen upptäcktes att ett antal medlemmar byggt friggebodar/skotergarage inom den 4 meters zon som kräver tillstånd från föreningen. Om ni känner att detta gäller er, tag gärna kontakt med styrelsen för att söka tillstånd.

Skapad av Stefan Wallin, 1 augusti, 2009

Formulär problem med snöröjningen

Formulär för att anmäla problem med snöröjningen kan laddas ner genom att klicka på länken. Snöröjning

Skapad av Stefan Wallin, 25 mars, 2009

Bilaga till årsmötesprotokoll 2009

Bilaga till årsmötesprotokoll 2009. Bilaga till årsmöte 2009

Skapad av Stefan Wallin, 2 januari, 2009

Årsmötesprotokoll 2009

Årsmötesprotokoll 2009. Årsmötet 2009

Skapad av Stefan Wallin, 1 januari, 2009

Skrivfel i årsredovisningen!

Skrivfel i årsredovisningen! Det står ”Ingen motion har inkommit.”, det skulle givetvis ha stått ”En motion har inkommit, se bifogad kopia.” den bifogades dock utskicket. Siffran ”78,0” saknas i Balansräkningen, på raden ”Plusgiro och bank m.m.” i kolumnen ”UTFALL 08-12-31”.

Skapad av Stefan Wallin, 21 december, 2008

Årsmöte 2009

Årsmöte den 10/4 2009 klockan 17:00 i Foskros fd skola.

Skapad av Stefan Wallin, 1 december, 2008

Förnyad oljegrusning

Förnyad oljegrusning utfördes i slutet av Augusti 2008.

Skapad av Stefan Wallin, 1 juni, 2008
  • Nyheter

  • Händelser

    • Inga kommande händelser
    AEC v1.0.4
  • Taggar

  • Väder Foskros