Betala samfällighetsavgift

Som medlem betalar du en avgift för att täcka gemensamma kostnader och slitage i samfälligheten. Hur stor den avgiften ska vara bestämmer vi tillsammans på årsstämman. Vi fastställer ett årsbelopp som ska betalas den sista maj varje år till PG 89 79 95-7.

Föreningen skickar ut fakturor via mejl inför varje betalningstillfälle men även om du av någon anledning inte fått fakturan är det ditt ansvar att komma ihåg att betala in den enligt de datum som årsstämman bestämde.

Om man vill betala utan faktura kan man göra det genom att betala in årsbeloppet till PG 89 79 95-7. Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning så är det enklare för oss och veta vilken fastighet som betalningen avser.

Med vänlig hälsning
Styrelsen