Vid problem

Vattenförsörjningen
Vid problem med vattenförsörjningen skall i första hand styrelsen kontaktas, vid akuta problem då styrelsen inte kan nås kontaktas Stråkens El 0253-202 65 el 0703-381 528.

Snöröjningen
Vid problem med snöröjningen skall i första hand styrelsen kontaktas, vid akuta
problem då styrelsen inte kan nås kontaktas Roland Svensson 0253-270 00.