Styrelsen

Styrelsen sammanträder ett antal gånger per år. Styrelsemedlemmar väljs på ett år. Valberedningen tar fram förslag till styrelsemedlemmar som de boende på årsmötet sedan beslutar om.

Har du frågor kan du alltid kontakta någon i samfällighetens styrelse.
Gemensam e-post:styrelsen@foskrossamfallighet.se

  • Ordförande: Fredrik Kojonen 070-5486706
  • Vice ordförande: Christian Bergdahl 070-9203161
  • Sekreterare: Jonas Svensson 072-1424701
  • Kassör: Hanna Jaxby 070-3152314
  • Övrig Ledamot: Robert Säfström 073-5457332