Styrelsen

Styrelsen sammanträder ett antal gånger per år. Styrelsemedlemmar väljs på ett år. Valberedningen tar fram förslag till styrelsemedlemmar som de boende på årsmötet sedan beslutar om.

Har du frågor kan du alltid kontakta någon i samfällighetens styrelse.
Gemensam e-post:styrelsen@foskrossamfallighet.se

  • Ordförande: Mats Rehnström 070-882 52 35
  • Vice ordförande: Magnus Andersson 073-384 85 37
  • Sekreterare: Jonas Svensson
  • Kassör: Stefan Ankarstav 070-206 22 42
  • Övrig Ledamot: Robert Säfström