Snöplogning

Den 1 nov 2020 så förlängde stugbyn avtalet för snöplogning med Roland Svensson med 3 år.

I avtalet så har gränsen för när det ska plogas höjts från 5 till 10 cm, sedan har vi även valt att ta bort plogningen av vissa ytor som har plogats i onödan.

Vid problem med snöröjningen skall i första hand styrelsen kontaktas, vid akuta
problem då styrelsen inte kan nås kontaktas Roland Svensson 0253-270 00.

Vilka områden som plogas och vilka områden som har utgått i nya avtalet kan ni se i bilden nedan