Störningar i vattendistributionen v24-26

Det kan eventuellt förekomma störningar i vattendistributionen från v 24 till och med v 26 pga. förbättringar och underhåll i vattenanläggningen. Troligtvis innebär störningarna enbart på mindre avbrott på dagtid.

Skapad av Stefan Wallin, 10 juni, 2015

Kort information från styrelsen, oktober 2013

Under våren och sommaren har styrelsen jobbat för att verkställa vår verksamhetsplan. Många av Er som varit uppe i stugorna i sommar har säkert noterat att det har grävts och utförts arbeten både här och där. Mycket av arbetet har fokuserats på att åtgärda och förbättra tillgången och kvalitén på vårt vatten. Då senaste vintern […]

Skapad av Stefan Wallin, 27 oktober, 2013

Pågående styrelsearbete

· Vattenförsörjningen – enligt beslut på årsmötet har vi utrett vattentillflödet och vattenåtgången för att få klarhet i om vi behöver ytterligare ett borrhål. Vattengruppen kommer att ha möte inom kort för att sammanställa den information som inhämtats och sammanställa ett underlag till styrelsen. · Vägar – vid avverkning av skogen i anslutning till fjällbyn […]

Skapad av Stefan Wallin, 28 januari, 2013

Tätat läckor på föreningens vattenledningar

Under hösten har vi genomfört en rad åtgärder för att söka efter och täta de läckor som funnits på föreningens vattenledningar. Vi har nu lyckats täta ett flertal av dem, vilket kommer att minska vattenförbrukningen. I samband med lagningen av läckorna har det kommit in luft i ledningarna. Det kan medföra att det låter konstigt […]

Skapad av Stefan Wallin, 25 oktober, 2011

Vattenprov taget den 24/1

Vattenprov taget den 24/1 visar att vattnet är tjänligt i mikrobiologiskt avseende och tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende, för att pH är lågt. Koliforma bakterier 22 (gränsvärde 50) E. coli ej påvisbart (gränsvärde 1) pH 6,2 (gränsvärde 6,5) Halterna av mineraler är mycket låga eller ej påvisbara.

Skapad av Stefan Wallin, 31 januari, 2011

Vattnet avstängt den 16/12

På grund av arbeten i pumphuset kommer vattnet att vara avstängt den 16/12.

Skapad av Stefan Wallin, 5 december, 2010

Sammanfattning av vattenanalyser

En sammanfattning av de vattenanalyser som gjorts under perioden 1997-2010 kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Vattenkvalitet 1997 – 2010

Skapad av Stefan Wallin, 15 november, 2010

Ny version av rapporten angående vattenanläggningen

Ny version av rapporten från konsultbyrån angående vattenanläggningen kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Rapport ang. vattenförsörjningen

Skapad av Stefan Wallin, 5 november, 2010

Rapport angående vattenanläggningen

Rapport från konsultbyrån angående vattenanläggningen kan laddas ner genom att klicka på länken nedan. Rapport ang. vattenförsörjningen

Skapad av Stefan Wallin, 1 november, 2010

Koka dricksvatten som hämtas ur lillkällan

Vi vill påminna om att koka dricksvatten som hämtas ur lillkällan, Det som kommer ur kranen behöver inte kokas

Skapad av Stefan Wallin, 7 april, 2010

Problem med vattentillgången

På grund av låg grundvattennivå så är det problem med vattentillgången, spara så mycket ni kan. Om vi alla hjälps åt så kanske vi kan få vattnet att räcka till matlagning. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Skapad av Stefan Wallin, 29 mars, 2010

Dricksvattnet är nu tjänligt igen

Dricksvattnet är nu enligt det senaste provet tjänligt igen

Skapad av Stefan Wallin, 2 december, 2009

Dricksvatten bör kokas

Allt dricksvatten bör kokas, då vattenprov visat på koliforma bakterier. Troligen beror bakteriehalten på att det regnat så mycket, förnyat vattenprov kommer att tas.

Skapad av Stefan Wallin, 1 november, 2009
  • Nyheter

  • Händelser

    • Inga kommande händelser
    AEC v1.0.4
  • Taggar

  • Väder Foskros