Ordningsregler för skoteråkning i Fjällbyn

Skoteråkandet ökar i Fjällbyn och det kräver att alla som åker skoter följer gällande lagar och förordningar,
Nationella Snöskoterrådet antagit följande vision: ”Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs.”

Vi uppmanar alla som kör skoter i Fjällbyn att respektera gällande bestämmelser och visa hänsyn. Ta alltid närmaste väg till skoterleden och högsta hastighet är
20 km/h på enskild väg.

http://www.snoskoterradet.se/skotervett-regler/