Sälja eller köpa

När man skall sälja eller köpa så är det en del saker som man behöver komma ihåg:
Säljare:

  • Ägarbyte skall anmälas till styrelsen. Tala om namnet på den nye ägaren och kontaktuppgifter ifall sådana finns.
  • Samfällighetsavgifter skall regleras mellan säljare och köpare.
  • Tänk på att informera den nya ägaren, om hur det är att bo i vår samfällighet! Skriv ut
    välkomstbrevet och ge till köparen eller lägg det synligt i stugan vid avflyttning.

Köpare:

  • Samfällighetsavgifter skall regleras mellan säljare och köpare.
  • Skicka ett e-post meddelande eller ring till sekreteraren i föreningen så att vi får era kontaktuppgifter så fort som möjligt ifall vi skulle behöva få tag på er. Information om e-postadress och telefonnummer finns på våran hemsida www.foskrossamfallighet.se.
  • Läs igenom information med regler och annat som gäller i samfälligheten på vår hemsida www.foskrossamfallighet.se och i vårt välkomstbrev.

Hälsningar
Styrelsen, Foskros Fjällbys Samfällighetsförening