Arbeten vid väg och mark

Kontakta styrelsen vid arbeten som kan påverka FFS gemensamhet t.ex. infarter, vägtrummor, friggebodar nära tomtgränser än 4 m, vattenarbeten som påverkar vattennätet, osv. Om inte detta görs kan ägaren bli ersättningsskyldig för skador som drabbar samfälligheten.