Arbeten vid väg och mark

Kontakta styrelsen vid arbeten som kan påverka FFS gemensamhet t.ex. infarter, vägtrummor, friggebodar nära tomtgränser än 4 m, vattenarbeten som påverkar vattennätet, osv. Om inte detta görs kan ägaren bli ersättningsskyldig för skador som drabbar samfälligheten.

  • Nyheter

  • Händelser

    • 2019-09-07 10:00Frivillig städdag
    AEC v1.0.4
  • Taggar

  • Väder Foskros