Foskros Fjällby december 2018

Ännu ett år har snart passerat i Fjällbyn. Styrelsen vill passa på att med några rader informera om vad som händer och samtidigt önska God Helg.

Intresset för lediga objekt i Fjällbyn håller i sig och under året har några tomter bytt ägare.
Det byggs också på många ställen vilket är glädjande.

Styrelsen arbetar med verksamhetsplanen för 2017 och det mesta av arbetet har handlat om att säkra vattentillgången. Ett nytt borrhål har borrats med mycket gott resultat och arbetet att färdigställa och provköra pågår. Vi kommer inte att hinna få klart allt till Jul-Nyårs helgen, vilket gör att vi fortsatt behöver vara sparsamma med vattnet särskilt under Nyårs helgen då många besöker Fjällbyn.

Hastigheten för fordon upplevs tyvärr som hög i stugområdet. Hastighetsbegränsningen efterföljs inte av vissa bilister och skoteråkare, så tänk gärna på hastigheten och släpp på gasen när ni är i stugområdet.

För frågor gällande Fiberutbyggnaden ber vi att få hänvisa till Fiberföreningen.
Övrig info finns som vanligt på http://www.foskrossamfallighet.se/
Glöm inte att ändra ägaruppgifter, adresser, e-post, telefonnummer osv till föreningen på
foskrosfjallby@foskrossamfallighet.se

Årsmötet 2018 är på Långfredagen den 30 mars kl. 16.00 som vanligt i Foskros skola.

God jul & Gott nytt år
Önskar
Styrelsen