Ingen gallring i vår

Som vi meddelat tidigare har styrelsen arbetat för att en varsam gallring i fjällbyn skulle ske under vintern 2011/2012. Tyvärr måste vi meddela att gallringen inte kommer att ske denna vintern. Orsaken är att Mellanskog, som vi slutit avtal med, under hösten behövde använda de maskiner som de tänkt använda till vår skonsamma gallring norrut för att röja efter Gudrun. Mellanskog har nu meddelat att de nästa vecka skulle kunnat börja gallra i byn. Styrelsen har avböjt detta erbjudande då vi anser att våren kommit för långt i Foskros och att det skulle vara stor risk att mark och vägar skadas om vi genomförde gallringen nu. Genom att avvakta med gallringen har vi dessutom möjlighet att besiktiga vägarana i sommar efter den avverkning som skett runt stugbyn. Det är mång och tunga timmerbilar som kört på föreningens vägar, vi vill säkerställa att vi vid en eventuell skada kan få ersättning. Representanter för Mellanskog har givit oss ett muntligt löfte om att gallring kommer att ske dec- feb 2012/2013.