Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Foskros Fjällby samfällighetsförening kallas härmed till årsstämma Långfredagen den 10 april kl. 16:00 i Foskros fd skola

I nuläget planerar vi att ha vårt årsmöte som planerat. Vi följer dock situationen noggrant varje dag och kommer att meddela om det skulle bli några ändringar via epost och facebook.
Vi månar om välmående hos alla medlemmar så stanna därför hemma om du känner dig förkyld eller har folk i din närhet som har varit sjuka.
Mötet kan komma att hållas utomhus ifall styrelsen/medlemmarna vid mötet tycker att det känns tryggare.

Vill du veta mera vad som gäller angående årsmöte i coronatider läs mer i denna pdf från Riksförbundet Enskilda Vägar som förklarar vilka regler som gäller för föreningens årsmöte.

FFS Balansrapport

FFS Resultatrapport

FFS Årsredovisning

Foskros Kallelse Årsstämma 2020

Investering Underhålls plan 2020

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020

Debiteringslängd Alt 1

Debiteringslängd Alt 2

Väl mött!
Styrelsen