Ny påfart till skoterspåret

Till vintern så kommer det inte att finnas någon påfart till skoterspåret vid starten av skidspåret pga. skogsplantering. Påfarten till skoterspåret från Stugbyn kommer enbart att finnas via Storbacksvägen mitt emot stuga 12. Styrelsen ber alla medlemmar som åker skoter att respektera detta och använda den nya påfarten istället för den gamla.