Skrivfel i årsredovisningen!

Skrivfel i årsredovisningen! Det står ”Ingen motion har inkommit.”, det skulle givetvis ha stått ”En motion har inkommit, se bifogad kopia.” den bifogades dock utskicket. Siffran ”78,0” saknas i Balansräkningen, på raden ”Plusgiro och bank m.m.” i kolumnen ”UTFALL 08-12-31”.