Vattenprov taget den 24/1

Vattenprov taget den 24/1 visar att vattnet är tjänligt i mikrobiologiskt avseende och tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende, för att pH är lågt.
Koliforma bakterier 22 (gränsvärde 50)
E. coli ej påvisbart (gränsvärde 1)
pH 6,2 (gränsvärde 6,5)
Halterna av mineraler är mycket låga eller ej påvisbara.

Skapad av Stefan Wallin, 31 januari, 2011
  • Nyheter

  • Händelser

    • Inga kommande händelser
    AEC v1.0.4
  • Taggar

  • Väder Foskros