Kört transporter över tomt utan lov

Någon har plogat och kört med transporter över tomten bredvid portalen till stugbyn utan att ha frågat fastighetsägaren om lov. Detta är inte okej utan man måste alltid kontakta fastighetsägaren till tomten och få tillåtelse innan man kommer på tanken att göra något sådant.

Vi hoppas att den som har gjort detta kan ta kontakt med fastighetsägaren och be om ursäkt hans telefonnummer står med STORA siffror på skylten på stugan.