Skoterförbud över tomt 74

Skoteråkning förbjuden över tomt 74 eftersom vägen går över vattenledningen till vårt nya borrhål. Skoteråkningen pressar ihop snön och gör att tjälen går djupare och det innebär att vattenledningen till nya borrhålet kan frysa lättare. Använd närmsta väg till skoterleden istället.

Skapad av Stefan Wallin, 8 februari, 2021
  • Nyheter

  • Händelser

    • Inga kommande händelser
    AEC v1.0.4
  • Taggar

  • Väder Foskros