Dricksvatten bör kokas

Allt dricksvatten bör kokas, då vattenprov visat på koliforma bakterier. Troligen beror bakteriehalten på att det regnat så mycket, förnyat vattenprov kommer att tas.