Friggebodar/skotergarage inom 4 meters zon

Styrelsemöte har hållits den 1 augusti 2009 i Foskros, vid rundvandringen upptäcktes att ett antal medlemmar byggt friggebodar/skotergarage inom den 4 meters zon som kräver tillstånd från föreningen. Om ni känner att detta gäller er, tag gärna kontakt med styrelsen för att söka tillstånd.