Informationsmöte, Foskros Fiber

Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl vägar som ledningsnät och kommunikationsmaster för telefon, tv och internet. Nätägaren Telia har påbörjat sin nedmontering av olönsamma kopparledningar. Detta är ett resultat av den pågående teknikutvecklingen i världen. Ett modernt nät och moderna bredbandslösningar vet vi att telefonen fungerar och att vi kommer att ha god kommunikation över internet. Bredband ger oss också tillgång till ett stort TV utbud, både när det gäller innehåll och kvalitet.

Kallelse till informationsmöte:

Långfredagen den 18 april, 2014
Skolan i Foskros
Kl. 14.00 – ca 16.00

Leo Persson, Älvdalens Kommun, informerar om förutsättningar för att Älvdalens kommun ska kunna bidra till fiberoptiskt bredbandsnät som kan nå alla fastigheter i Foskros.

Karl Olov Jensen, Projektledare ByNet i Norra Dalarna informerar hur det kan genomföras  samt Agne Fredriksson, Projektledare för fibernät i Flötningen informerar om hur det i praktiken kan genomföras. Detta för att Foskros Fiber Ekonomiska Förening ska ge fastighetsägare i  Foskros med omnejd bästa möjliga beslutsunderlag för att anmäla sitt intresse i föreningen.

Ordf. Anneli Jonsson tel. 070 650 97 93

info möte 18 april via mail och Gplus
Kallelse ByNet

Lämna ett svar