Kort information från styrelsen, oktober 2013

Under våren och sommaren har styrelsen jobbat för att verkställa vår verksamhetsplan. Många av Er som varit uppe i stugorna i sommar har säkert noterat att det har grävts och utförts arbeten både här och där. Mycket av arbetet har fokuserats på att åtgärda och förbättra tillgången och kvalitén på vårt vatten. Då senaste vintern var mycket kall i kombinationen med lite snö, såfrös vattenledningarna på ett antal ställen och många stugägare hade det besvärligt.

Fram till idag har följande åtgärder genomförts:

  • Omfattande felsökning har utförts i och runt pumphus och borrhål, för att säkerställa vattentillgången från källorna.
  • Ett antal vattenläckor har åtgärdats.
  • Borrhålen provpumpats och rengjorts, Trasiga pumpar har bytts ut
  • Nya värmekablar vid 5 vägskorsning och vid hus 49
  • Vattenventiler har justerats och bytts vid 69, 80.81, 49, 31
  • Alla gamla och nya skåp som styr värmekablar har bytts eller kontrollerats  för att säkra att de fungerar vid ev frysningar,
    ( Styrelsen kommer att skicka ut skötselanvisningar samt ersättningsavtal i första hand till de stugor som tillhandahåller El  till de nya skåpen.)
  • Gallringen är nu avslutad och riset är flisat och bortförts. Det ligger en del grenar och mindre stammar på allmänning för den som vill ta att elda.
  • De sänkor i vägen som orsakats av tunga transporter har jämnats ut.

Lämna ett svar