Minskning av antalet medlemmar i fritidsföreningen

Senaste årsmötet i fritidsföreningen fastslog en sänkning från 200:- per år till 100:- per år, i förhoppning om en fortsatt tillströmning av medlemmar (bidragsgivare) liknande det vi sett vid tidigare års sänkningar. Vår förvåning blev därför stor då vi noterade en betydande minskning av antalet medlemmar – ”Varför blev det på detta viset?” Faller vårt lilla bidrag mellan alla räkningar på slamtömning, sophantering, elräkningar, samfällighetsavgifter och diverse andra tillkommande kostnader, så att det helt enkelt glömts bort … i tron att ”en så liten slant gör väl varken till eller från”.

Ett bra preparerat skidspår i anslutning till fritidsbyn ger:
* Ökat värde på våra stugor (inte småsummor enligt mäklarna).
* Lättare uthyrning till bra priser för dem som utnyttjar den möjligheten.
* Vänner/släktningar kanske utnyttjar spåren även om ägaren ställt skidorna längst in i förrådet.
Fler argument finns, men det kanske inte behövs för en så obetydlig årsavgift.
Med vänlig hälsning Fritidsföreningen
Lasse & Sven-Åke