Fritidsföreningen läggs ner

På årsmötet den 5 september beslutades att lägga ner Fritidsföreningen. Preparering av vårt skidspår kommer fortsättningsvis att skötas på frivillig väg av ett antal stugägare. Det har sedan 2019-års vinter utförts på detta sätt, och fungerat väldigt bra. Tack på förhand ! // Lasse Årmötesprotokoll 2020

Skapad av Stefan Wallin, 29 september, 2020

Fritidsföreningen vilande under 2019

På vårt senaste årsmöte beslutades att föreningen ska vara vilande under året. Preparering av vårt skidspår kommer att utföras av ett antal stugägare frivilligt kommande vinter. Detta innebär att vi inte har någon årsavgift för spårpreparering.

Skapad av Stefan Wallin, 3 juni, 2019

Protokoll Foskros Fritid årsmöte 2019

Årsmötesprotokoll Foskros Fritid 2019

Skapad av Stefan Wallin, 2 juni, 2019

Foskros Fritidsförening Årsavgift 2018

Fritidsförenings uppgift är att underhålla och preparera skidspåret i anslutning till stugbyn. På vårt senaste årsmöte fastställdes årsavgiften för 2018 till 300 kronor. Protokollet från årsmötet finns utlagt på Samfällighetens hemsida, under rubriken ”Fritidsföreningen” . Kvaliten på prepareringen av skidspåret är beroende på antalet, frivilliga, medlemmar i vår föreningen. Årsavgiften , 300 kr, betalas in […]

Skapad av Stefan Wallin, 11 april, 2018

Protokoll Foskros Fritid årsmöte 2018

Årsmötesprotokoll Foskros Fritid 2018

Skapad av Stefan Wallin, 11 april, 2018

Foskros Fritidsförening Årsavgift 2017

Fritidsförenings uppgift är att underhålla och preparera skidspåret i anslutning till stugbyn. På vårt senaste årsmöte fastställdes årsavgiften för 2017 till 300 kronor. Protokollet från årsmötet finns utlagt på Samfällighetens hemsida, under rubriken ”Fritidsföreningen” . Kvaliten på prepareringen av skidspåret är beroende på antalet, frivilliga, medlemmar i vår föreningen. Årsavgiften , 300 kr, betalas in […]

Skapad av Stefan Wallin, 9 maj, 2017

Protokoll Foskros Fritid årsmöte 2017

Foskros Fritid Årsmötesprotokoll 2017

Skapad av Stefan Wallin, 9 maj, 2017

Kallelse till årsmöte för fritidsföreningen

Årsmötet 2017 äger i vanlig ordning rum i Foskros skola Långfredagen den 14 april efter årsmötet med Foskros Fjällbys Samfällighetsförening. Foskros Fritid Kallelse Årsmöte 2017

Skapad av Stefan Wallin, 29 mars, 2017

Årsavgift till Foskros Fritidsförening

Det preparerade skidspåret sköts av Foskros Fritidsförening med hjälp av bidrag från enskilda stugägare i Foskros Fjällby. Kvalitén på prepareringen är beroende av, dels god snötillgång och antal bidragsgivare–medlemmar. Vi behöver flera medlemmar, så att vi kan bibehålla och förbättra kvalitén på prepareringen av spåret. Argumenten för detta är många, dels för oss stugägare och […]

Skapad av Stefan Wallin, 26 april, 2016

SKIDVÄNNER

Det preparerade skidspåret sköts av Foskros Fritidsförening med hjälp av bidrag från enskilda stugägare i Foskros Fjällby. Kvalitén på prepareringen är beroende av, dels god snötillgång och antal bidragsgivare – medlemmar. Vi behöver flera medlemmar, så att vi kan bibehålla och förbättra kvalitén på prepareringen av spåret. Det är Roland Svensson i Foskros som hjälper […]

Skapad av Stefan Wallin, 26 april, 2016

Protokoll Foskros Fritid årsmöte 20160325

Foskros Fritid Årsmötesprotokoll 2016

Skapad av Stefan Wallin, 9 april, 2016

Kallelse till årsmöte för fritidsföreningen

Årsmötet 2016 äger i vanlig ordning rum i Foskros skola på långfredagen 25 mars efter årsmötet med Foskros Fjällbys Samfällighetsförening. Kallelse, föredragningslistan och verksamhetsberättelse 2016

Skapad av Stefan Wallin, 7 mars, 2016

Foskros fritidsförening 2015

På föreningens årsmöte beslutades om årsavgiften för 2015. Avgiften beslutades till 300 kronor, att betalas senast den 31 maj. Postgiro 542825-5 Ange stugnummer i samband med inbetalningen. För att vi även fortsättningsvis ska kunna hålla ett väl preparerat skidspår är vi helt beroende av att ni stugägare erlägger årsavgiften. Ladda ner protokollet här: Fritidsförening protokoll […]

Skapad av Stefan Wallin, 30 april, 2015

Foskros Fjällby behöver ett preparerat Skidspår!

Detta är vår uppfattning från oss i Foskros Fritidsförenings styrelse. Argumenten för detta är många, dels för oss stugägare och våra gäster som kan få en skön skidtur i ett bra skidspår i anslutning till stugbyn. Attraktionsvärdet för stugområdet ökar och är en fördel vid en eventuell försäljning av stugan. Under en följd av år har antalet […]

Skapad av Stefan Wallin, 13 maj, 2014

Kallelse till årsmöte för fritidsföreningen

Årsmötet 2014 äger i vanlig ordning rum i Foskros skola på långfredagen 2014-04-18 efter årsmötet med Foskros Fjällbys Samfällighetsförening.

Skapad av Stefan Wallin, 11 april, 2014

Foskros fritidsförening

Vi vill påminna om årsavgiften till fritidsföreningen (skidspåret).Är du intresserad av spåret (skid/promenad/löpning) så är det hög tid att bidraga med den lilla (men viktiga) 100-lappen. Vi saknar många bidrag jämfört med föregående år! Avverkningen har inte påverkat spåret negativt, så dessa farhågor besannades dess bättre ej! Foskros fritidsförening plusgiro 542825-5 Ange stugans nummer vid […]

Skapad av Stefan Wallin, 12 september, 2012

Påminnelse om årsavgiften

Vi vill påminna om årsavgiften till fritidsföreningen (skidspåret).Är du intresserad av spåret (skid/promenad/löpning) så är det hög tid att bidraga med den lilla (men viktiga) 100-lappen. Vi saknar många bidrag jämfört med föregående år! Avverkningen har inte påverkat spåret negativt, så dessa farhågor besannades dess bättre ej! Foskros fritidsförening plusgiro 542825-5 Ange stugans nummer vid […]

Skapad av Stefan Wallin, 12 september, 2012

Minskning av antalet medlemmar i fritidsföreningen

Senaste årsmötet i fritidsföreningen fastslog en sänkning från 200:- per år till 100:- per år, i förhoppning om en fortsatt tillströmning av medlemmar (bidragsgivare) liknande det vi sett vid tidigare års sänkningar. Vår förvåning blev därför stor då vi noterade en betydande minskning av antalet medlemmar – ”Varför blev det på detta viset?” Faller vårt […]

Skapad av Stefan Wallin, 30 april, 2011
  • Nyheter

  • Händelser

    • Inga kommande händelser
    AEC v1.0.4
  • Taggar

  • Väder Foskros