Årsavgift till Foskros Fritidsförening

Det preparerade skidspåret sköts av Foskros Fritidsförening med hjälp av bidrag från enskilda stugägare i Foskros Fjällby. Kvalitén på prepareringen är beroende av, dels god snötillgång och antal bidragsgivare–medlemmar. Vi behöver flera medlemmar, så att vi kan bibehålla och förbättra kvalitén på prepareringen av spåret.

Argumenten för detta är många, dels för oss stugägare och våra gäster som kan få en skön skidtur i ett bra skidspår i anslutning till stugbyn. Attraktionsvärdet för stugområdet ökar och är en fördel vid en eventuell uthyrning eller av försäljning stugan.

Årsavgiften på 300 kronor betalas in på postgiro 54 28 25–5 , så snart som möjligt, dock senast den 31 maj. Ange stugnummer.

Årsavgift Foskros Fritidsförening 2016

MVH

Foskros Fritidsförening